Vormsel - Eerste Communie 2020 29/03/2020

Vormsel - Eerste Communie 2020l

"Uitstel is geen afstel"

"Uitstel is geen afstel"

Maar uitstel is geen afstel, zegt de bisschop. Het besluit is dan ook dat - "alles onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen van de overheid" - de vormselvieringen verschoven worden naar de periode half september en begin november 2020op een door de parochies/pastorale eenheden zelf gekozen moment. Voor een keer zal de pastoor zelf het vormsel toedienen. Er wordt de parochies gevraagd dat ze uiterlijk tegen 1 juni een nieuwe datum bekendmaken. Aan de kinderen wordt zelfs gevraagd om tegen 30 juni te bevestigen of ze nog gevormd willen worden. Er wordt aan toegevoegd dat de voorbereiding vrij kort kan zijn, aangezien veel kinderen daarin al ver gevorderd waren.

Ook de eerste communie wordt verschoven naar volgend schooljaar. Parochies bepalen zelf in overleg met de school nieuwe data. Dat kan gespreid worden over bijna het hele schooljaar van september 2020 tot mei 2021. Of er dan sprake kan zijn van een gezamenlijke eerste communie met de volgende lichting communicantjes wordt niet vermeld.

Terug naar overzicht